Poradnik dla rodziców i pedagogów z zakresu efektywnej komunikacji z dziećmi i młodzieżą.

Drodzy Rodzice, Opiekunowie, Nauczyciele i Pedagodzy!

W Wasze ręce oddajemy „Podręczny Poradnik”, zawierający praktyczne porady dotyczące skutecznej komunikacji z dzieckiem w wieku szkolnym.

Znajdziecie tu nie tylko wiedzę, ale i ćwiczenia, które pomogą Wam lepiej komunikować się z podopiecznymi.

Jak skutecznie komunikować się z dziećmi?

Komunikujemy się wszyscy, w różnych sytuacjach i miejscach: w pracy, na ulicy, w szkole, w domu.

Warto zastanowić się, w jako sposób ten proces przebiega w relacji dorosły – dorosły, a w jaki w relacji dorosły- dziecko. Czy jest taki sam?

Dlaczego się ze sobą komunikujemy? Czy sposób, w jaki to robimy, jest skuteczny? 

 
Zagadnienia rozwinięte w Podręcznym Poradniku:
 
 • Komunikacja – podstawy
 • Aktywne słuchanie dziecka
 • Usprawnienia komunikacji niewerbalnej
 • Podejście do potrzeb i pragnień dziecka
 • Empatia i emocje w komunikacji z dzieckiem
 • Zachowania, których warto unikać w komunikacji z dzieckiem
 • Granice i konsekwencje w komunikacji z dzieckiem
 • Komunikacja z nastolatkiem – omówienie charakterystycznych wyzwań, zrozumienie jego perspektywy i potrzeb
 • Dobre praktyki w skutecznej komunikacji z nastolatkiem
 • Zabawy z młodszymi dziećmi,  wspierające komunikację i budujące relację
 • Zasady dla nauczycieli wspierające dobrą komunikację z klasą

Powyższe zagadnienia pogłębione są o przykłady i opisy, które pozwalają lepiej zrozumieć dziecko, poprawiając sposób komunikacji z nim.

Autorem poradnika jest Michał Częstochowski, psycholog z 18-letnim doświadczeniem. Na co dzień pracuje z dziećmi i młodzieżą jako psycholog przedszkolny i szkolny. Prowadzi konsultacje i poradnictwo w przychodni dla dorosłych oraz warsztaty dla rodziców. Udziela pomocy psychologicznej i poradnictwa osobom zmagającym się z lękami, mającym trudności w nawiązywaniu relacji interpersonalnych, nie radzącym sobie ze złością i stresem. Człowieka postrzega holistycznie, a w swojej pracy stara się łączyć najlepsze elementy głównych nurtów psychologicznych, aby skutecznie i szybko pomóc poradzić sobie z trudnościami codzienności.
Absolwent SWPS ze specjalizacją Psychologia Kliniczna.

Zadanie realizowane w ramach oferty o dofinansowanie realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego pn.: „Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia wraz z możliwością uzyskania wsparcia psychologicznego”.

Konkurs odbywał się w ramach: Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2018-2022 i Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2020-2024.

 

a

Display your work in a bold & confident manner. Sometimes it’s easy for your creativity to stand out from the crowd.

Social
EnglishPolish