SENTIO ERGO SUM. Warsztaty umiejętności komunikacji lekarz – pacjent w sytuacjach kryzysowych z gościnnym udziałem Macieja Zakościelnego.

Pewnego wieczoru przyjaciółka zadzwoniła do przyjaciółki. Była zmęczona. Zadzwoniła bezradna w obliczu szalejącej pandemii. To była lekarka. Z dwudziestoletnim doświadczeniem.

Nie dawała rady.

Potrzebowała wsparcia.

Z rozmowy dwóch przyjaciółek zrodził się pomysł na to, co dzieje się dzisiaj.

Dzisiaj w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus w Warszawie odbędzie się zamknięty psychoedukacyjny warsztat umiejętności komunikacji lekarz-pacjent dla lekarzy pracujących z pacjentami wymagającymi opieki medycznej z powodu powikłań zakażenia SARS-CoV-2.

Walka o zdrowie i życie pacjentów w czasach pandemii to nie tylko wyzwanie medyczne, ale także psychologiczne. W triadzie lekarz-pacjent-rodzina pacjenta wszystkim towarzyszą silne emocje, utrudniające wzajemne zrozumienie, wsparcie i współpracę, bez których walka z bezwzględnym wirusem jest jeszcze trudniejsza.

Zrozumienie mechanizmów stresu, złości, bezsilności, smutku i frustracji pojawiających się w interakcjach z pacjentami i praktyczne nauczenie się komunikacji w ekstremalnych emocjonalnie sytuacjach może zmniejszyć obciążenie psychiczne zarówno lekarzy, jak i pacjentów, poprawić jakość relacji lekarz-pacjent i zapobiegać wypaleniu zawodowemu.

Warsztaty poprowadzi lekarz psychiatra i psychoterapeutka Magdalena Flaga-Łuczkiewicz oraz lekarz psycholog i psychoterapeutka Marta Kulpa z gościnnym udziałem aktora, naszego ambasadora Maciej Zakościelny, pod opieką których uczestnicy będą wspólnie analizować różne sposoby postępowania, testować je w praktyce, sprawdzać jak działają i ćwiczyć te, które są najlepsze, by móc je potem zastosować w realnej sytuacji kryzysowej.

To pierwsze – z mamy nadzieję wielu – takich warsztatów, organizowane we współpracy Fundacji Sentio, Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza oraz Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus.

Data:
a

Display your work in a bold & confident manner. Sometimes it’s easy for your creativity to stand out from the crowd.

Social