W czerwcu 2021 odbył się pilotażowy warsztat z zakresu szkolenia umiejętności komunikacji lekarz – pacjent w sytuacjach kryzysowych, zorganizowany z inicjatywy Fundacji i dr Olgi Troniny ze Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie przy wsparciu Okręgowej Izby Lekarskiej

 

W związku z ogromnym zainteresowaniem i niezwykle pozytywnym odzewem środowiska medycznego, Fundacja rozpoczęła roczny program szkoleń dedykowany lekarzom
we współpracy z najważniejszymi instytucjami medycznymi w Polsce.

Pewnego wieczoru przyjaciółka zadzwoniła do przyjaciółki.
Była zmęczona. 
Zadzwoniła bezradna w obliczu szalejącej pandemii.
To była lekarka.
Z dwudziestoletnim doświadczeniem. 
Nie dawała rady. 
Potrzebowała wsparcia. 
Z ich rozmowy zrodził się pomysł. 

Walka o zdrowie i życie pacjentów w czasach pandemii to nie tylko wyzwanie medyczne, ale także psychologiczne. W triadzie lekarz-pacjent-rodzina pacjenta wszystkim towarzyszą silne emocje, utrudniające wzajemne zrozumienie, wsparcie i współpracę, bez których walka z bezwzględnym wirusem jest jeszcze trudniejsza.

Zrozumienie mechanizmów stresu, złości, bezsilności, smutku i frustracji pojawiających się w interakcjach z pacjentami i praktyczne nauczenie się komunikacji w ekstremalnych emocjonalnie sytuacjach może zmniejszyć obciążenie psychiczne zarówno lekarzy, jak i pacjentów, poprawić jakość relacji lekarz-pacjent i zapobiegać wypaleniu zawodowemu.

Warsztaty poprowadziła lekarz psychiatra i psychoterapeutka Magdalena Flaga-Łuczkiewicz oraz lekarz psycholog i psychoterapeutka Marta Kulpa z gościnnym udziałem aktora, naszego ambasadora Macieja Zakościelnego, pod opieką których uczestnicy wspólnie analizowali różne sposoby postępowania, testowali je w praktyce, sprawdzali, jak działają i ćwiczyli te, które są najlepsze, by móc je potem zastosować w realnej sytuacji kryzysowej.

Data:
a

Display your work in a bold & confident manner. Sometimes it’s easy for your creativity to stand out from the crowd.

Social
EnglishPolish